Diskriminering i arbetslivet allt vanligare

Att mobbning är ett stort problem i skolorna och på andra ställen där barn och ungdomar vistas tillsammans är inget nytt. Det är något man aktivt jobbar med att stoppa. Mobbning och diskriminering påverkar oss väldigt olika. Vissa tar det inte så allvarligt medan andra tar det oerhört hårt och mår väldigt dåligt inombords.

Det syns inte alltid när någon är nedstämd och känner sig diskriminerad, eftersom personerna som har blivit utsatta oftast skäms för det och väljer då att hålla alla sina känslor och inte låta någon veta att man faktiskt mår dåligt. Därmed kan de behöva utomstående hjälp och någon att prata med. En ny undersökning visar att allt fler vuxna känner sig kränkta och diskriminerade på sina arbetsplatser och tyvärr verkar alltså diskrimineringen i arbetslivet öka. Läs mer om diskriminering och jämställdhet och lär dig vad du kan göra för att stoppa diskrimineringen i arbetslivet.

Vad beror det på?

Ja vad beror den ökade diskrimineringen i arbetslivet på? Ett undersökningsföretag har pratat med över 2500 personer i Sveriges tre största städer, och kom fram till ett par intressanta punkter.
De flesta tror att diskrimineringen i arbetslivet till stor del beror på hur du är som person och hur du bemöter dina arbetskollegor. Om du är introvert och inte tar för dig lika mycket som dina arbetskamrater löper du stor risk att drabbas av diskriminering. Likaså om du inte delar samma politiska åsikter som andra på din arbetsplats.

Av de tillfrågade var det en stor del som trodde att diskrimineringen i arbetslivet berodde på vilken stil man till vardags har. Är du välklädd, har ”fina” kläder på dig och ser en aning normal ut är det alltså inte lika stor risk att du kommer bli diskriminerad. Det finns alltså många olika teorier. Vad tror du att det beror på?