Vikten av att göra en OVK

OVK betyder obligatorisk ventilationskontroll och det är något som måste göras på alla typer av fastigheter. Den som utgör denna typ av kontroll är en besiktningsman. En sådan kan du hitta på OVK Center besök oss online om du vill veta mer. OVK ska göras på nybyggda hus, samt sedan även göras med regelbundna intervaller. Dessa kontroller sker vart tredje år, eller vart sjätte år och vilken intervall det ska vara beror på vad det är för byggnad. Vart tredje år gäller för bland annat förskolor, skolor, vårdlokaler, flerbostadshus, kontorsbyggnader och kontor i industribyggnader som har en FT-, FTX-ventilation. De som ska kontrolleras vart sjätte år är bland annat flerbostadshus, kontorsbyggnader och kontor i industribyggnader som har en S- eller F-ventilation.

Obligatorisk ventilationskontroll på smidigt sätt

Besök oss online säger OVK Center och det är inte fel att göra det. De har som mål att erbjuda Sveriges smidigaste OVK besiktning. Om du anlitar dem så får du en som vet vad han gör. Men varför gör man då denna typ av kontroll eller besiktning? Jo, anledningen till detta är för att säkerställa att det är ett bra inomhusklimat i byggnaderna samt att man ser till att alla ventilationssystem fungerar korrekt. 

Du som snart ska göra en obligatorisk ventilationskontroll, se till att du anlitar en kontrollant som är certifierad. Kravet på att göra en OVK har funnits sedan 1991. Detta innebär att du som äger en byggnad är ansvarig för att en obligatorisk ventilationskontroll utförs med regelbunden intervall. Det samma gäller om du bygger om eller renoverar och det påverkar ventilationen. Då måste det göras en kontroll i samband med detta.