Behöver du en snabb transkribering?

En transkribering är när man tar inspelat material och skriver ner det som sägs i en textfil. Det finns många som väljer att spela in intervjuer, samtal, föreläsningar med mera, i stället för att anteckna. Sedan kanske det är så att man känner att man vill ha det i text ändå. Det går självklart att transkribera på egen hand, men är man inte van så kan det ta lite tid.

Det är inte alltid lätt att lyssna och skriva ner vad som sägs samtidigt. Då är det bra om man väljer ett företag som kan detta med transkribering. Då går det snabbt och lätt och effektivt.

Få hjälp med att transkribera

Du som känner att du behöver ha hjälp med din transkribering du kan vända dig till företaget Snabb transkribering. De är vad de heter och kan transkribera dina ljudfiler på under 24 timmar. Dock ska dessa ljudfiler vara av bra kvalitet och ha max tre samtalspartners.

Så har du en eller flera ljudfiler som snabbt måste omvandlas till text så är det en god idé att anlita detta företag då de har vanan inne med att transkribera olika sorters ljudfiler. Har du inte lika bråttom, så kan du få dina filer på ett par dagar och kan då ha fler samtalspartners med i inspelningen.

Du kan läsa mer om vad som gäller för olika sorters ljudfiler på detta företags hemsida samt kontakta dem om du vill att de ska hjälpa till med att transkribera dina filer.

Vikten av att göra en OVK

OVK betyder obligatorisk ventilationskontroll och det är något som måste göras på alla typer av fastigheter. Den som utgör denna typ av kontroll är en besiktningsman. En sådan kan du hitta på OVK Center besök oss online om du vill veta mer. OVK ska göras på nybyggda hus, samt sedan även göras med regelbundna intervaller. Dessa kontroller sker vart tredje år, eller vart sjätte år och vilken intervall det ska vara beror på vad det är för byggnad. Vart tredje år gäller för bland annat förskolor, skolor, vårdlokaler, flerbostadshus, kontorsbyggnader och kontor i industribyggnader som har en FT-, FTX-ventilation. De som ska kontrolleras vart sjätte år är bland annat flerbostadshus, kontorsbyggnader och kontor i industribyggnader som har en S- eller F-ventilation.

Obligatorisk ventilationskontroll på smidigt sätt

Besök oss online säger OVK Center och det är inte fel att göra det. De har som mål att erbjuda Sveriges smidigaste OVK besiktning. Om du anlitar dem så får du en som vet vad han gör. Men varför gör man då denna typ av kontroll eller besiktning? Jo, anledningen till detta är för att säkerställa att det är ett bra inomhusklimat i byggnaderna samt att man ser till att alla ventilationssystem fungerar korrekt. Du som snart ska göra en obligatorisk ventilationskontroll, se till att du anlitar en kontrollant som är certifierad. Kravet på att göra en OVK har funnits sedan 1991. Detta innebär att du som äger en byggnad är ansvarig för att en obligatorisk ventilationskontroll utförs med regelbunden intervall. Det samma gäller om du bygger om eller renoverar och det påverkar ventilationen. Då måste det göras en kontroll i samband med detta.

Detta gör ett förlag

​Ett förlag är ett företag som arbetar för att hitta böcker och manus, så att dessa sedan kan tryckas upp i böcker eller andra former, som tidningar. Det är alltså själva förlaget som tar hand om hela försäljningsprocessen och uppryckningen. Tittar man i en bokaffär så är det både författare och bokförlag som syns i bokaffären. Ett förlag kan således ses som en mellanhand mellan det tryckeri som ska fixa boken och författaren.

Du som är författare kan dock trycka upp din egna bok utan något förlag. Skulle alltså ditt manus bli nekat så finns det fortfarande chans. För det första kan du skicka in ditt manus till ett annat bokförlag, för att se om de skulle vara intresserade istället. Du kan också trycka upp dina böcker själv, genom att ta kontakt med ett tryckeri som har hand om just böcker och tidningar. På så sätt behöver du inte ta del av någon mellanhand, dock kommer det också betyda att du behöver lägga mer energi och arbete för att producera och tillverka en bra och säljande bok. Precis som förlagen gör behöver du i så fall sätta upp en plan på hur boken kan sälja bäst, hur marknadsföringen ska gå till och liknande frågor. Du behöver också pengar för att trycka upp böckerna, har du inga sparade pengar så kan du alltid ta ett privatlån, om du verkligen känner att det är en investering. Idag kan du enkelt jämföra olika lån på www.sambla.se, så att du också kan öppna upp din bok och bli en känd författare du med!

När det gäller försäljningsprocessen som förlag gör, så handlar det om att skapa en bok som kommer sälja så mycket som möjligt. Det behöver alltså inte bara vara en bra handling, utan det handlar också om redigering, alltså hur boken ska se ut för att locka mest läsare, den marknadsföring som behövs för att få boken att sälja, och många andra saker som gör att en bok kan få in så mycket pengar som möjligt, men också för att inspirera så många människor som möjligt.

Ett förlag tar också in manus som författare har skrivit, för att sedan bedöma om de är värda att sälja eller inte. Det finns också en del företag som redan samarbetar med tidigare författare. Det finns också vissa bokförlag som fokuserar på att sälja böckerna också, så att de inte säljs vidare till en bokaffär. Det kan då handla om de förlag som har fokus på privatpersoner, genom läroböcker, körkortsböcker och annan skönlitteratur.

Diskriminering i arbetslivet allt vanligare

Att mobbning är ett stort problem i skolorna och på andra ställen där barn och ungdomar vistas tillsammans är inget nytt. Det är något man aktivt jobbar med att stoppa. Mobbning och diskriminering påverkar oss väldigt olika. Vissa tar det inte så allvarligt medan andra tar det oerhört hårt och mår väldigt dåligt inombords.

Det syns inte alltid när någon är nedstämd och känner sig diskriminerad, eftersom personerna som har blivit utsatta oftast skäms för det och väljer då att hålla alla sina känslor och inte låta någon veta att man faktiskt mår dåligt. Därmed kan de behöva utomstående hjälp och någon att prata med. En ny undersökning visar att allt fler vuxna känner sig kränkta och diskriminerade på sina arbetsplatser och tyvärr verkar alltså diskrimineringen i arbetslivet öka. Läs mer om diskriminering och jämställdhet och lär dig vad du kan göra för att stoppa diskrimineringen i arbetslivet.

Vad beror det på?

Ja vad beror den ökade diskrimineringen i arbetslivet på? Ett undersökningsföretag har pratat med över 2500 personer i Sveriges tre största städer, och kom fram till ett par intressanta punkter.
De flesta tror att diskrimineringen i arbetslivet till stor del beror på hur du är som person och hur du bemöter dina arbetskollegor. Om du är introvert och inte tar för dig lika mycket som dina arbetskamrater löper du stor risk att drabbas av diskriminering. Likaså om du inte delar samma politiska åsikter som andra på din arbetsplats.

Av de tillfrågade var det en stor del som trodde att diskrimineringen i arbetslivet berodde på vilken stil man till vardags har. Är du välklädd, har ”fina” kläder på dig och ser en aning normal ut är det alltså inte lika stor risk att du kommer bli diskriminerad. Det finns alltså många olika teorier. Vad tror du att det beror på?